Suikerbieten

We telen op onze boerderij ongeveer 10 hectare suikerbieten voor de Cosun Beet Company. Zij gebruiken de suikerbieten om suiker en
suikerspecialiteiten te ontwikkelen, maar voor voeding, energie en biobased producten. 

We beginnen de teelt met het klepelen van de groenbemester, waarna de gehakselde groenbemester met de schijfeg gemengd wordt met de grond. Hierna wordt er rundveedrijfmest over het land uitgereden, deze mest komt bij een buurman vandaan. 

Vervolgens wordt de grond omgeploegd, daarmee worden alle groene resten onder gewerkt. Hierdoor hoeven wij de groenbemester niet dood te spuiten en hoeven we minder glyfosaat te gebruiken. Na het ploegen wordt de grond ongeveer 15-20 cm diep bewerkt met de rotorkopeg, zodat er een mooi
zaaibed voor de bieten ontstaat. Eind maart, begin april worden dan de bieten gezaaid. Bij het zaaien ontsmetten we gelijk de grond in de rij (tegen
bodemschimmels), om zo min mogelijk gebruik te hoeven maken van andere chemische middelen.

Voordat de bieten dicht staan (dat wil zeggen dat de bladeren van twee rijtjes bieten naast elkaar, elkaar raken) gaan we nog met de trekker
met schoffelstel er doorheen, om het onkruid wat tussen de rijen staat weg te halen.

Ongeveer half juli gaan we ‘schieters’ hakken, dat wil zeggen dat we de doorgeschoten bieten eruit halen. Deze bieten gaan bloeien en
vormen geen mooie biet, maar zorgen wel voor verspreiding van zaad. Dat willen we niet, dus halen we deze weg.

Afhankelijk van de afgesproken afleverdatum worden de suikerbieten ergens tussen september en december gerooid. Na het rooien worden de suikerbieten op het erf gestort, waar ze een paar dagen later met een kraan opgeladen worden in vrachtwagens, die de suikerbieten vervolgens naar de suikerfabriek in Groningen brengen. 

Ⓒ 2020 Hoeve Blommensteijn