Over het bedrijf

Op 31 oktober 1974 wordt ik, Robert-Jan Nicolaas Blom, geboren. Ik groei op in de Haarlemmermeer, op Boerderij de Schie. Mijn vader heeft een akkerbouwbedrijf en daar draai ik al van jongs af aan in mee. Op mijn 19e ga ik dan ook met mijn vader in maatschap. We telen op dat moment aardappels, suikerbieten en graan. Daarnaast telen we ook zonnebloemen, gladiolen en vele vaste planten en struiken om als snijbloem/groen te verkopen op de Bloemenveiling in Aalsmeer.

In 1999 komen er plannen om industrie te maken op de plek waar onze boerderij ligt. Dit betekent dat we uitgekocht worden en ik verhuis naar de Wieringermeer, aan de Zuiderdijkweg. Mijn ouders blijven in Hoofddorp wonen. De boerderij in de Wieringermeer is ongeveer 40 hectare groot. Zowel de gebouwen als het land waren aan stevig onderhoud toe. We hebben in 2001 de hele boerderij opnieuw gedraineerd, om de waterhuishouding te verbeteren. In die tijd proberen we allerlei teelten uit, zoals winterwortels, cichorei en uien. Uiteindelijk blijkt dat tafelaardappelen het meest opleveren op deze boerderij. Verder telen we nog suikerbieten en tarwe.

In 2014 komt Marjolein bij mij op de boerderij wonen. Zij neemt vanaf dan de administratie voor haar rekening. Eind 2014 wordt de maatschap die ik met mijn vader heb, opgeheven. Vanaf dit moment gaan we als eenmanszaak verder: ik houd me bezig met de teelt en Marjolein doet de boekhouding en de certificeringen. 

Eind 2021 komen we in een nieuwe fase terecht: twee oude schuren worden gesloopt en er wordt een nieuwe, grotere schuur gebouwd waar de aardappelen langer en beter in opgeslagen kunnen worden. Ook beginnen we dan een vennootschap onder firma: V.O.F. Hoeve Blommensteijn.