Werkzaamheden op Hoeve Blommensteijn

Hier komt een stukje inleidende tekst over de werkzaamheden door het jaar heen. 

Klik op een maand om direct naar de werkzaamheden te gaan in:

Februari

Februari is voor de ons de start van het nieuwe seizoen. Het begint dan met het klaarmaken van het land voor de nieuwe teelt van suikerbieten en aardappelen. In dit geval bestaat deze voorbereiding uit het klepelen (maaien) van de groenbemester (bladrammenas) en daarna het land schijfeggen. 

Maart

Deze maand staat in het teken van verdere voorbereidingen voor de nieuwe teelt: het bemesten (met rundveedrijfmest) en ploegen van het land. Het bemesten van het land gebeurt door middel van sleepslangen, hierbij wordt de rundveedrijfmest verdeeld over het land.
Met ploegen wordt het land omgekeerd. Hiermee worden de resten van de groenbemester ondergewerkt, bovendien zorgt het ploegen van het land er ook voor dat regenwater beter kan wegzakken in de grond.
Als het tot nu toe nog niet gebeurd is, is dit ook een maand waarin de drains die in het land liggen doorgespoten worden, zodat de waterafvoer in het land verbeterd wordt. 

Previous
Next

April

April is de maand van het klaarleggen van het land voor het zaaien en poten van de suikerbieten en aardappelen. Het land wordt vlak voor het zaaien of poten bewerkt met de kopeg. Hierna worden de bieten gezaaid en de aardappels geplant. Als de gewassen in de grond zitten, begint de gewasverzorging ook direct: kunstmest strooien en spuiten ter bescherming van de gewassen tegen ziektes. 

Previous
Next

Mei

Mei staat in het teken van aardappelruggen frezen (een aardappelrug maken, zodat de aardappelen niet boven de grond groeien, want dan worden ze groen), gewasverzorging (spuiten) en akkerranden zaaien. 

Ook is dit de maand waarin de onkruidbestrijding op en rondom het erf begint, dat betekent: bosmaaien en onkruidbranden. 

Previous
Next

Juni

In Juni gaat de gewasverzorging en de onkruidbestrijding gewoon door. Daarnaast worden de bieten (mechanisch) geschoffeld en de slootkanten gedeeltelijk geklepeld. 
Elke week vinden er inspectierondes plaats van het gewas, en indien nodig wordt er beregend. Gezien onze ligging (vlak bij het IJsselmeer), is dit gelukkig niet zo vaak nodig. 

Previous
Next

Juli

De inspectierondes en gewasverzorging gaan in juli uiteraard gewoon door, de gewassen worden goed in de gaten gehouden. Ook worden er in juli ‘schieters’ gehakt in de bieten, d.w.z. doorgeschoten bieten worden eruitgehaald. Dit wordt met de hand gedaan. Ook eventueel overgebleven onkruid, met name distels, worden met de hand verwijderd uit de bieten. 

Augustus

Augustus is de eerste oogstmaand op onze boerderij. In deze maand wordt de wintertarwe geoogst en afgevoerd voor opslag. We slaan de wintertarwe dus niet zelf op, maar deze wordt op een centrale plek opgeslagen. De tarwe wordt door buren van ons geoogst. Het stro laten we liggen op het land, dit wordt ondergewerkt, om zo weer voedingsstoffen terug te brengen in het land. Na de oogst wordt het land gewoeld en wordt er een groenbemester ingezaaid, deze houdt de stikstof vast in het land. Andere werkzaamheden tijdens deze maand zijn gewasverzorging van de aardappelen en bieten. Indien het nodig is voor het tarweland gekilverd (d.w.z. vlak gemaakt). 

Previous
Next

September

Over het algemeen is september de maand waarin onze aardappelen doodgespoten worden, zodat ze helemaal afsterven voordat ze geoogst worden. Een paar weken hierna, worden dan de aardappelen gerooid en ingeschuurd. Na de aardappeloogst wordt het land gewoeld. 

Previous
Next

Oktober

Oktober is de maand van het bietenrooien en bieten afleveren (1e keer). Ook zijn we in deze maand druk bezig met het ventileren en eventueel afleveren van de aardappelen. 
Na de suikerbietenoogst, wordt het land gewoeld en kan de wintertarwe gezaaid worden. Dit gebeurd in combinatie met de spitmachine, en dus spreken we over wintertarwe spit-zaaien. 

Previous
Next

November

In november zijn de werkzaamheden vooral onderhoud van machines en eventueel afleveren van aardappelen en bieten.

December

In december zijn de werkzaamheden hetzelfde als in november: vooral onderhoud van machines en eventueel afleveren van aardappelen en bieten.

Januari

In januari houden we ons vooral bezig met onderhoud van machines en eventueel afleveren van aardappelen.