Het gewone boerenleven

In de media is er de laatste jaren veel aandacht voor de akkerbouwsector. Het gaat over gewasbescherming, vervuiling, maar ook over mislukte oogsten en klimaatveranderingen. Voor ons is dit geen ver-van-ons-bed-show, maar ons dagelijks leven. En we merken dat ons dagelijks leven, en onze activiteiten, toch anders zijn dan in de media naar voren komt. Middels deze site willen we dan ook een beeld schetsen van hoe ons gewone boerenleven eruit ziet, en wat wij zoals doen op onze boerderij van 40 hectare. 

gewassen

Op onze boerderij verbouwen we voornamelijk tafelaardappelen, suikerbieten en tarwe. 

Daarnaast hebben we op onze boerderij natuurlijke akkerranden en een grote moestuin. 

werkzaamheden

Door het jaar heen vinden er veel verschillende werkzaamheden plaats op de boerderij; van zaaien en planten tot aan de oogst en alles wat daaraan vooraf gaat en op volgt. 

Actueel

3 april 2024

Het is wachten op het mooie weer, zodat we kunnen beginnen met het klaarmaken van het land voor de suikerbieten en de aardappels. 

Toch zijn we ondertussen al bezig met de voorbereidingen; het land waar de aardappels komen is opnieuw gedraineerd en ook ligt er al mest op. 

Daarnaast zijn we bezig met het onderhoud van de slootkanten. Door de vele rattenhollen zakken de slootkanten in. 

Ⓒ 2020 Hoeve Blommensteijn